• Logo Rabobank
 • Stout Logo
 • Van Noordenne Logo

Agenda algemene ledenvergadering vv Peursum te houden op maandag 24 oktober 2016, 20.00 uur kantine vv Peursum

Toelichting: deze algemene vergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen in overeenstemming met artikel 19 leden 2 en 3 van de statuten. Tijdens de algemene vergadering d.d. 30 september 2016 waren onvoldoende leden aanwezig om een rechtsgeldig besluit over het toen ook op de agenda staande voorstel tot statutenwijziging te kunnen nemen. Daarom wordt er een tweede vergadering over het voorstel tot statutenwijziging door het bestuur bijeengeroepen.

1. Opening / mededelingen van het bestuur

2. Toelichting op en besluitvorming over het voorstel tot het wijzigen van de uit 1979 gedateerde verenigingsstatuten.

Het voorstel ligt voor de leden ter inzage in de bestuurskamer. Om het voorstel in te zien wordt u verzocht een afspraak daartoe via de secretaris te maken. Het voorstel is tevens door op deze link te klikken in te zien.

3. Sluiting

mededelingen

Complex voorlopig gesloten

afgelastingen

Voorlopig geen trainingen en geen wedstrijden

klik hier voor meer info

Vacatures

Wij zijn op zoek naar jou!

[FOUNDATION SPONSORS]

Foundation sponsors

 • Adminance Logo
 • Aenr Logo
 • Albert Heijn Logo
 • Electro World Logo
 • Hak Installatieservice Logo
 • Hoogenboezem Logo
 • Logo Asian Delight
 • Nooteboom Logo
 • Peinemann Logo
 • Plein2 Logo
 • Rabobank Logo
 • Sportshop Vlot Logo
 • Stout Logo
 • Van Noordenne Logo

LAATSTE NIEUWS - Agenda algemene ledenvergadering te houden op maandag 24 oktober 2016, 20.00 uur kantine

Contact

Voetbal Vereniging Peursum

Sportplein 1

3381 LL Giessenburg

0184 - 65 17 19

secretaris@vvpeursum.nl

© 2018 - 2020 | Ontwikkeld door COMMPRO