• Historie

  De Giessen-Nieuwkerse voetbalvereniging P.V.V. is opgericht op 1 augustus 1931.In de jaren vijftig werd de naam gewijzigd in voetbalvereniging Peursum of afgekort v.v.Peursum.

  De naam Peursum is ontleend aan het dorp Peursum waar het eerste weiland, want veld kon je het eigenlijk niet noemen, in gebruik werd genomen. Al snel werd naar een ander locatie gezocht en die werd gevonden aan de Landscheiding op een perceel grond wat in eigendom was van de gemeente Hardinxveld. PVV. huurde deze grond voor en bedrag van Hfl.2,50 per week, welk bedrag opgebracht moest worden door de toen 53 ledenvan de vereniging. In het financieel jaarverslag uit 1933 lezen we dat er toch een batig saldo was van Hfl. 106,01.Het eerste elftal werd kampioen van de G.H.D.

  1936. Er werd een andere locatie gevonden aan de Voordijk tegenover het gemeentehuis van Giessen-Nieuwkerk. Het veld werd op 11 april van dat jaar officieel in gebruik genomen.

  1940-1945. Tijdens de oorlogsjaren, is het aantal actieve leden wat afgenomen. In het seizoen 1941/42 stonden er bij de KNVB 44 leden ingeschreven waarvan 15 junioren. Ondanks de oorlog werd 1942 een belangrijk jaar, het 1e elftal werd 2e in de competitie en promoveerde naar de 1e klasse van de afdeling Dordrecht.

  1945. De eerste officiële wedstrijd na de oorlog werd gespeeld tegen een Belgisch soldatenelftal, het werd een 2-6 overwinning voor de Belgen.

  1949. In dit jaar komt de eerste noodkreet over de gesteldheid van het voetbalveld. Het bestuur, onder voorzitterschap van de heer A.A.A.A.(Andries Muilwijk), schrijft een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Giessen-Nieuwkerk om te praten over een andere locatie, maar krijgen nul op rekest. Omdat de club alles zelf moet betalen en er geen subsidie verstrekt wordt,worden er aandelen uitgegeven. Er komen aandelen vanaf fl.1,00 tot fl.25,00. Op zaterdag 3 mei 1950 werd wederom verhuisd, de nieuwe locatie in Het Bos wordt in gebruik genomen. De aftrap voor de openingswedstrijd P.V.V. - Ste.Do.Co. werd verricht door burgemeester Sterk en hoewel P.V.V. het eerste doelpunt kon scoren op het nieuwe veld, werd deze wedstrijd met 1-4 verloren.

  1951. M (Ties) Rietveld wordt benoemd tot erevoorzitter en A.A.A.A.(Andries).Muilwijk tot erelid.

  1952. Het ledenaantal dat bij de KNVB is ingeschreven bedraagt op 1 augustus 72, waaronder steeds meer junioren spelers.

  1953. Op 5 mei van dat jaar werd door de KNVB een trainerslicentie verleend voor het belangeloos trainen van de spelers aan de heer T. Muis met een looptijd tot 31 mei 1954. En op 1 augustus werd J.J.Klop als honderdste lid in geschreven.

  1956. In het jaar van het 25 jarig bestaan van de vereniging, werd op donderdag 2 augustus een jubileumcontactavond gehouden. De toegang voor leden met 1 introducé (hetzij vrouw,verloofde of meisje) was gratis. Zoals in de toespraak van voorzitter Jan Muis tijdens de officiële receptie te lezen is, was het ledenaantal gegroeid naar 122 en het aantal donateurs bedroeg 125 personen. Op zaterdag 4 augustus werd in Het Bos om 15.00 uur een jubileumwedstrijd tegen een districtselftal gespeeld ter ere van het 25 jarig bestaan.

  In het seizoen 1958-1959 werd Peursum A 1 kampioen in groep C van de juniorencompetitie van de afdeling Dordrecht.

  1960. Het ledenaantal is gestegen naar 155 en werden er tijdens de algemene ledenvergadering statuten vastgesteld, die ter goedkeuring aan Hare Majesteit de Koningin werden verzonden met het eerbiedige verzoek deze te willen goedkeuren en de vereniging daardoor te erkennen. Op 13 maart 1961 kwam het bericht dat: Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,Prinses van Oranje-Nassau enz. enz., de statuten van voetbalvereniging Peursum hadden goedgekeurd.

  1962. Bij de gemeente Giessenburg wordt de eerste aanvraag ingediend om te komen tot een gemeentelijk nieuw sportcomplex. De vereniging bestond toen uit 4 senioren- en 2 juniorenelftallen. Door de slechte conditie van het veld en te weinig kleedkamers was dit haast niet te doen op de locatie in Het Bos.

  1964. Op 6 juli van dit jaar lijkt er wat hoop te komen voor een sportcomplex ten zuiden van de C.M.van Houwelingenweg, maar door de benodigde wijziging van de bestemmingsplannen blijkt het op die locatie toch moeilijk te worden. Peursum 4 wordt kampioen van de 4e klasse G van de afdeling Dordrecht.

  1966. Er wordt een verzoek bij de gemeente ingediend tot het plaatsen van een noodwoning bij het veld in Het Bos om als kantine of kleedgelegenheid dienst te gaan doen. In november wordt er door het bestuur een spreekuur voor leden die wensen of klachten hebben ingesteld ten huize van secretaris Johan de Kreij. Voorzitter Jan Muis wordt tijdens het 35 jarig jubileumfeest benoemd tot erelid.

  1969. Op 30 januari wordt het huurcontract voor de velden en de opstallen voor het nieuwe sportcomplex aan de Kerkweg ondertekend. De bouwkosten van de kantine en kleedkamers worden geraamd op ongeveer Hfl. 200.000,=. Op 26 juni wordt de eerste paal geslagen.

  1971. Op vrijdag 13 augustus wordt een receptie gehouden i.v.m. het 40 jarig bestaan. Na heel veel inzet van een grote groep vrijwilligers kan op 16 oktober het prachtige nieuwe onderkomen aan de Kerkweg worden geopend door burgemeester Van Nieuwenhuizen.

  1973. Peursum 1 degradeert naar de 2e klasse, er wordt gestart met het plaatsen van lichtmasten op het trainingsveld. Voor de competitie 1973/1974 worden 8 senioren-, 5 junioren- en 5 pupillenteams in geschreven. De vereniging is gegroeid naar 288 actieve voetballers.

  1974. Nadat er een wedstrijd uitgeschreven is voor een naam voor het sportpark aan de Kerkweg, komt Sportpark Peursum als winnaar uit de bus.

  1976. De gemeenteraad van Giessenburg gaat akkoord met een bijdrage van Hfl. 76.000,= voor het opknappen van het trainingsveld. Peursum 9 behaalt het kampioenschap.

  1981. Van 15 t/m 21 augustus viert de vereniging haar 50 jarig bestaan met diverse festiviteiten. Oud-voorzitter Jan Muis kreeg het eremetaal in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt voor zijn vele werkzaamheden voor v.v. Peursum. De wedstrijd van Peursum 1 tegen oud-internationals met o.a. Theo van Duivenbode en Daan Schrijvers werd met 5-6 verloren.

  1983. In de competitie 1982/83 werd door 7 senioren-, 6 junioren- waaronder een meisjes team, en 6 pupillenteams aan de competitie deelgenomen. Peursum 1 speelde op het terrein van Pelikaan een beslissingswedstrijd om het kampioenschap in de 1e klasse tegen Ventura Sport voor promotie naar de hoofdklasse, maar deze poging mislukte. De oprichting van het damesvoetbal is een feit, er wordt ingeschreven voor de competitie 1983/84.

  1985. In de maand mei wordt het eerste Voetbal Stratentoernooi gehouden, winnaar werd de Wilhelminalaan die na stafschoppen Giessen-Oudekerk wist te verslaan.

  1986. Peursum 1 behaalde het kampioenschap in de 1e klasse van de afdeling Dordrecht na een overwinning in en tegen Alblasserdam en promoveert naar de hoofdklasse.

 • 1987. Peursum 1 wordt kampioen van de hoofdklasse afdeling Dordrecht en promoveert naar de 4e klasse en mag meedingen om de landstitel. Na zich in de voorronden in Lintschoten te hebben geplaatst voor de finalewedstrijden op het KNVB sportcentrum in Zeist, kan het seizoen 1986/87 niet meer stuk als de ploeg van trainer Bertus Dekker de landstitel voor regiokampioenen binnenhaalt.

  1988. Het eerste elftal degradeert na een beslissingswedstrijd tegen LRC weer naar de hoofdklasse van de afdeling Dordrecht. De bestaande accommodatie werd uitgebreid met 2 kleedkamers, een nieuwe bestuurskamer en materiaalberging.

  1990. Peursum Dames promoveren na het behalen van het kampioenschap naar de 2e klasse.

  1991. Peursum 1 kan een degradatie niet ontlopen en zakt naar de eerste klasse. Op 16 augustus werd er in De Til een receptie georganiseerd i.v.m. het 60 jarig bestaan van de club. Het werd een dramatische avond doordat oud-bestuurslid en ere-voorzitter Jan Muis tijdens deze receptie aan een hartstilstand ter plaatse overleed. De reeds geplande festiviteiten worden enkele weken later op een sobere wijze alsnog gehouden.

  1993. Na jaren tobben met een zeer slecht trainingsveld, komt de gemeente eindelijk in actie en lijkt het probleem voor een groot deel opgelost.

  1995. De KNVB voert een herindeling door. Peursum 1 weet zich niet te plaatsen bij de bovenste 9 teams en gaat dientengevolge spelen in de 5e klasse.

  1996. Wout Bor start met de naar hem vernoemde Penaltybokaal.

  1997. Het C veld wordt gerenoveerd en 30 kinderen uit de E jeugd brengen een bezoek aan De Kuip in Rotterdam waar zij een rondleiding en handtekeningen van de selectiespelers krijgen.

  1998. De hoofdmacht van Peursum verliest met 6-3 de nacompetitie uit bij Alblasserdam en mist daardoor promotie naar de 4e klasse.

  2000. Op woensdag 1 maart organiseert Peursum een Goalmaster Clinic met medewerking van Michel Langerak, speler van Sparta Rotterdam. En op 31 maart wordt er een sponsorloop gehouden met als doel geld op te halen voor het Matthijs Marijke huis. Het startschot wordt gegeven door John Blankenstein ex-scheidsrechter betaald voetbal. Er wordt een bedrag van Hfl. 6.007,65 bij elkaar gelopen. Peursum 1 pakt wederom een periodetitel maar kan deze niet verzilveren. Peursum 3 behaalt het kampioenschap in de 3e klasse.

  2001. Om geld in te zamelen voor een tribune en lichtmasten op het B-veld werden diverse activiteiten georganiseerd. Zo werd ‘schijt je rijk’ gehouden met 3 koeien als onwillig slachtoffers en er werd maar liefst 24 uur lang door diverse personen een paalzit wedstrijd georganiseerd. www.vvpeursum.nl is vanaf dit jaar operationeel. In december worden de lichtmasten in gebruik genomen.

  2002. Op 16 maart wordt de eerste paal voor een te bouwen tribune met ruim 250 zitplaatsen geslagen. Na heel veel zelfwerkzaamheid kan op 15 november dit pronkstuk worden geopend. Peursum doet met 8 senioren- (waarvan 2 damesteams), 5 junioren- waaronder een meisjes C 7 tal en met 9 pupillenteams mee aan de competitie.

  2004. Peursum Dames 1 wordt kampioen met 57 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 132 voor en slechts 25 tegen.

  2006. Peursum viert het 75 jarig bestaan op grootste wijze en presenteert een prachtig jubileumboek. Peursum 1 behaalt het kampioenschap onder leiding van trainer Hans Groenenberg in de 4e klasse D met 12 punten voorsprong op het op de 2e plaats eindigende Stedoco.

  2008. De sponsoravond met als gast t.v.-voetbalanalist Hugo Borst, is een groot succes. De damesafdeling viert haar 25 jarig bestaan met een reünie. In de avond en nacht van 29 op 30 juni wordt in samenwerking met Peursum ‘Samenloop voor Hoop’, een 24-uursloop tegen kanker georganiseerd, met een overweldigend aantal deelnemer(sters).

  2009. In de nacht van 22 op 23 oktober slaat het inbrekersgilde toe in de Peursum kantine. Op 21 oktober overlijdt de initiatiefnemer van de Penaltybokaal Wout Bor op 41 jarige leeftijd aan een slopende ziekte. Het door Ad van der Aa en Gerrit van Someren bij de gemeente ingediende plan om te komen tot een sportpark in Giessenburg wordt voor het eerst uitgebreid in de gemeenteraad behandeld.

  2010. Een ruime meerderheid binnen de gemeenteraad geeft groen licht tot het verder uitwerken van Sportpark Giessenburg en in een buitengewone ledenvergadering van Peursum krijgt het bestuur de goedkeuring om door te gaan met onderhandelingen met de gemeente. Na de verkiezingen in maart krijgt de vereniging het bericht dat de ontwikkeling van een sportpark voorlopig de eerste 4 jaren niet door zal gaan wegens gemeentelijke bezuinigingen. Het Peursum bestuur gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zelf een kunstgrasveld op de plaats van het bestaande B veld te realiseren.

  2011. Ondanks dat de gemeente geen middelen beschikbaar wil stellen, gaat het bestuur door met de voorbereidingen voor de aanleg van een kunstgrasveld in eigen beheer.

  2012. In mei van dit jaar is begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld. Door het uitgeven van certificaten werd in enkele maanden tijd een bedrag van ruim 122.000,= binnen gehaald.Na heel veel zelfwerkzaamheid werd het veld op 31 juli voor het eerst bespeeld in de oefenwedstrijd Heerjansdam - Unitas (zo) waarna het veld op 14 augustus met openingswedstrijd Peursum 1- Sparta Legends officieel werd geopend. 

 • 2013. Op de plaatst van de gedichte sloot op het trainingssveld worden over de lengte 2 extra drainages aangelegd.Peursum 1 promoveert als 2e in de eindstand direct naar de 3e klasse en Peursum 2 weet in de nacompetitie promotie af te dwingen en terug te keren na de 2e klasse. Er zijn contacten gelegd om met de gemeente als de 5 Giessenlandse voetbalverenigingen de af te bouwen subisidie af te kopen. 

  2014. De gemeente Giessenlanden is begonnen met de afbouw van de subsidie. Het bestuur van Peursum start een onderzoek naar de mogelijkheden tot renovatie of nieuwbouw van de kantine en kleedkamers. Er wordt met de gemeente een erfpachtregeling overeenkomst getekend.

  2015. Een groep leden neemt het initatief tot een herstructurering van het bestuur en de commissie's. De leden vergadering gaat akkoord en er komt een bestuur bestaande uit 5 personen met daarnaast een 14 tal commissie's. Voor de afkoop van de subsidie ontvangt de vereniging een bedrag van ruim 800.000,=euro.

  2016. De gemeente besluit alsnog over te gaan tot en herindeling van het sportpark waarbij op het hoofdveld van Peursum een sporthal zal worden gebouwd. Peursum zal worden gecompenseerd met een 2e kunstgrasveld en na sloop van de kantine en grasveld met inloopveld.

  2017.

rfwbs-slide