• Welkom op de beleidsplannen en andere documenten pagina van voetbalvereniging Peursum! Als vereniging streven we ernaar om transparant en goed georganiseerd te zijn. Op deze pagina bieden we een overzicht van belangrijke beleidsplannen en andere documenten die de richting en het functioneren van onze club bepalen.

  Beleidsplannen vormen de basis van ons handelen en leggen de lange termijn doelstellingen van de vereniging vast. Ze dienen als leidraad voor het bestuur, trainers, spelers en ouders om gezamenlijk naar een succesvolle toekomst te werken. Onze beleidsplannen worden regelmatig herzien en geactualiseerd om ervoor te zorgen dat ze in lijn zijn met de behoeften en ontwikkelingen binnen onze vereniging en de voetbalwereld.

  Naast beleidsplannen kunnen andere documenten op deze pagina beschikbaar zijn, zoals huishoudelijke reglementen en gedragscodes. Deze documenten zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de regels, verwachtingen en verantwoordelijkheden binnen onze vereniging. Ze dragen bij aan een veilige en positieve omgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en plezier kan beleven aan het voetbal.

 • Statuten vv Peursum

 • Algemene gedragsregels

 • Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

 • Inkoopbeleid

 • Beleidsplan Scheidsrechterscommissie

 • Wij hechten veel waarde aan open communicatie en betrokkenheid van onze leden en andere belanghebbenden. Daarom moedigen we je aan om regelmatig onze beleidsplannen en andere documenten te raadplegen. Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we de voetbalervaring bij voetbalvereniging Peursum nog beter maken!

  We hopen dat deze pagina je helpt om een beter inzicht te krijgen in het beleid en de regels van onze vereniging. Bedankt voor je interesse in voetbalvereniging Peursum!

   

rfwbs-slide